ELS TRIBUNALS ESPANYOLS COMENCEN A APLICAR LA SENTÈNCIA SOBRE LES CLÀUSULES SOL DEL TJUE

La sentència del Jutjat N. 10 d’Oviedo va ser la primera a aplicar la resolució del TJUE sobre les clàusules sol tan sols unes hores després que aquesta es publiqués, tal com es recull en Diari La Llei.

La fallada declara la nul•litat de la clàusula solc inclosa en el contracte de préstec amb garantia hipotecària subscrit entre les parts el 30 de juliol de 2003, i condemna a l’entitat bancària, el Banc de Sabadell, a retornar totes les quantitats indegudament cobrades en virtut de la citada clàusula des de cada cobrament indegut des de la constitució del contracte fins avui de la present sentència.

El Jutjat, sobre la base de l’establert pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, rebutja la limitació temporal dels efectes de la nul•litat de les clausulas sòl imposada en les sentències del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013 i 25 de març. Aquesta irretroactividad va ser argumentada per l’Alt Tribunal en base, fonamentalment, a evitar un trastorn greu de l’ordre públic econòmic, ja que aquesta clàusula es troba incorporada en innombrables contractes.

Per la seva banda, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la seva sentència de 21 de desembre va desmuntar el dictat pel Suprem recordant que ell és l’únic que pot decidir sobre les limitacions en el temps que hagin d’aplicar-se sobre la interpretació que ell faci d’una norma de Dret de la Unió. El tribunal europeu assenyala que la jurisprudència nacional en limitar els efectes jurídics de les clàusules solc ofereix una protecció limitada als consumidors que haguessin signat un contracte amb garantia hipotecària, que inclogués aquesta clàusula, anterior a 9 de maig de 2013. I per tant, contradiu l’establert a l’apartat 1 de l’article 6 de la Directiva 93/13/CEE sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, que estableix l’obligació dels Estats membres que les clàusules abusives que figurin en un contracte entre professional i consumidor no vinculin a aquest últim.

El Jutjat de Primera instància N. 10 d’Oviedo recupera la fonamentació del Tribunal europeu per declarar que la limitació fixada pel Tribunal Suprem “no resulta compatible amb el Dret Europeu” i condemna al banc Sabadell a restituir al demandant els prop de 15.000 euros que resulten de la suma de les quantitats indegudament cobrades incrementades en l’interès legal des de cada cobrament indegut fins avui d’aquesta sentència i des d’aquesta fins al complet pagament.

A aquesta sentència s’uneix la dictada per la jutge Patricia Brotons, titular del Jutjat de Primera Instància N. 10 de Barcelona – també el mateix dia 21 de desembre – i altres fallades sobre les clàusules solc que obren camí al fet que els tribunals espanyols apliquin de manera generalitzada la sentència del TJUE.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content