Serveis


Tots els serveis que oferim a Xavier Enrich i Gelabert, Administrador de finques.

Constitució comunitat de propietaris

Xavier Enrich i Gelabert, Administrador de Finques” es un despatx dedicat a la gestió i administració de finques, tant en l’administració de comunitats de propietaris com en l’administració de comunitats d’arrendaments, incloses totes les gestions d’assessorament complementàries a les activitats ressenyades. 

 • Junta Extraordinària per l’aprovació de la Constitució de la Comunitat, on s’informà a tots els veïns de la Normativa Vigent envers la Comunitat de Propietaris
 • Constitució de la Comunitat:
  • Legalització Llibre d’Actes
  • Tràmits per l’extracció del NIF
  • Obertura i gestió del CCC de la Comunitat de Propietaris

Gestió de la comunitat

A “Xavier Enrich i Gelabert, Administrador de Finques” ho fem fàcil i donem suport a totes les gestions de la Comuntiat. Des de la nostra administració, ens encarreguem de fer-ho i d’ajudar i facilitar les coses.

Així mateix, donem degut compliment a les gestions que disposa el Codi Civil de Catalunya i que correspon a l’Administrador de la Comunitat de Propietaris.

La nostra filosofia és la constància en el bon servei i la seriositat en la nostra feina, intentant donar sempre les màximes facilitats als nostres clients, pensant sempre en treballar perquè el bon funcionament de la Comunitat de Propietaris sigui una realitat.

La formació específica del nostre equip de professionals, ens permet oferir-vos tots els serveis que envolten la gestió i l’assessorament en els serveis d’administració de finques:

 • Convocatòria i assistència, per part de personal especialitzat, a totes les reunions ordinàries i extraordinàries necessàries durant l’exercici
 • Redacció de les actes de totes les Juntes celebrades
 • Executar els acords adoptats per la Junta de Propietaris
 • Gestió comptable:
  • Emissió de rebuts de les quotes ordinàries i/o extraordinàries segons l’aprovat
  • Elaboració del Pressupost ordinari anual
  • Control i gestió de la comptabilitat, ingressos i despeses, liquidació anual detallant tots els moviments comptables.
  • Pagament de les factures de manteniment, reparacions, etc. sempre amb la prèvia autorització de la Comunitat o Presidència.
 • Reclamació de les quotes pendents en l’àmbit administratiu, per evitar morositat.
 • Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.
 • Informació de les normatives actualitzades per poder-les aplicar.
 • Vetllar per la correcte convivència entre els veïns, informant de les obligacions pertinents.
 • Cerca dels millors serveis als millors preus per la Comunitat de Propietaris, demanant, prèviament, i comparant sempre, els pressupostos subministrats.
 • Custodia de tota la documentació que fa referència a la Comunitat: llibres d’actes, de l’edifici, pòlisses d’assegurances, contractes laborals, contractes de serveis, etc..
 • Accés a la pàgina web, mitjançant uns codis, on s’hi podrà torbar tota la informació relativa a la Comunitat.

Serveis complementaris a la gestió de la comunitat

A més de la pròpia gestió administrativa de l’administració de la Comunitat, des de “Xavier Enrich i Gelabert, Administrador de Finques”  vetllem i us oferim altres serveis en l’àmbit de les Comunitats de Propietaris com ara:

 • Emissió de Certificats de Deute, de Renda, del Corrent de Pagament
 • Redacció Reglaments de Règim Intern
 • Legalització dels següents Llibres d’Actes durant la gestió
 • Gestió i seguiment portat en relació a les obres de obres de conservació i reparació, així com d’avaries que hi hagin hagut.
 • Gestió i tramitació de sinistres, que puguin succeir a la seva Comunitat, amb la Companyia d’assegurances de la Comunitat, realitzant un seguiment continu, fins la seva total resolució.
 • Control i gestió de la contractació dels serveis de persones a la Comunitat (ex. Serveis de neteja, serveis de vigilància, serveis de manteniment de les instal·lacions…).
 • Custodia de tota la documentació que fa referència a la Comunitat: llibres d’actes, de l’edifici, pòlisses d’assegurances, contractes laborals, contractes de serveis, etc..
 • Gestions puntuals sense gestionar directament la Comunitat.

Assistència jurídica

A “Xavier Enrich i Gelabert, Administrador de Finques” en relació amb “Navarro&Enrich Advocats“ entenem que la gestió i administració de finques està íntimament relacionada amb la prestació i assessorament jurídic dins l’àmbit de la propietat horitzontal, no només com una pràctica professional per a la solució de conflictes, sinó també com la prestació de serveis que permeten als propietaris avançar-se als esdeveniments.

Ajudem a les Comunitats de Propietaris que administrem a tenir en comte els esdeveniments oferint garanties de seguretat jurídica i eficàcia.

Amb aquesta finalitat oferim serveis amb formació continuada dels nostres treballadors per a poder dur a terme una bona gestió de la Comunitat, relacionada amb les novetats legislatives en l’àmbit de la propietat horitzontal, per vetllar pels interessos de la Comunitat.

Els serveis més destacats que oferim en l’àmbit jurídic:

 • Redacció i presentació de demandes:
  • Monitoris, per la reclamació de quotes pendents
  • Reclamacions
 • Redacció Reglaments de Règim Intern
 • Estudi / Modificacions / Adaptacions / Redacció d’Estatuts

Skip to content