Nosaltres


Xavier Enrich i Gelabert, Administrador de Finques” és un despatx específic en la gestió i administració de finques. El nostre titular, Xavier Enrich i Gelabert, advocat i administrador col·legiat,  compta amb més de 25 anys d’experiència i solvència en aquesta activitat.

Des del despatx ens fem càrrec de tota la gestió i tràmits: constituïm, gestionem i administrem la Comunitat de Propietaris i que vetllem de forma seriosa, responsable i constant pel seu bon funcionament.

Les dades son la nostra principal acreditació. Actualment gestionem més de 130 comunitats de propietaris.

Disposem d’un equip de gestió complert, expert i sensible amb les necessitats dels propietaris, del conjunt de les comunitats i del tipus de circumstancies que envolten aquests col·lectius.

La nostra filosofia és la constància en el bon servei i la seriositat en la nostra feina, intentant donar sempre les màximes facilitats als nostres clients, pensant sempre en treballar perquè el bon funcionament de la Comunitat de Propietaris sigui una realitat.

Estem en aquesta activitat per vocació i per què creiem que la seva professionalització és la clau per un teixit social cohesionat i en convivència. Per nosaltres “La Comunitat és Casa Vostra i Nosaltres ens en Cuidem”

xevi

Compromís amb el client

El nostre compromís com a professionals es basa en tres pilars que son la base del nostre èxit a l’hora de vetllar pels interessos dels nostres clients:

  • Un tracte directe i personalitzat.
  • Un estudi i assessorament detallat de cada cas.
  • La vigília constant per preservar les màximes condicions de vida i benestar dels nostres clients.

Així, entenem que amb el compromís, la nostra implicació es un fet que ens diferencia i pel qual ens sentim reconeguts tant pel sector com pels nostres clients.

Formació continuada i treball en equip

Per respondre adequadament i en tot moment a les necessitats dels nostres clients, fem especial atenció a la formació continuada dels nostres professionals i col·laboradors.

El treball en equip i la gestió del coneixement les considerem eines fonamentals pel compliment i excel·lència de la nostra tasca.

Els departaments de les diferents àrees de “Xavier Enrich i Gelabert, Administrador de Finques” no són divisions estanques, ans al contrari, la col·laboració i la interacció entre les diferents àrees ens permet treballar en equip i amb la finalitat de proporcionar visió integral de tot el conjunt de qüestions que el client pugui plantejar.

Valors clau

Xavier Enrich i Gelabert, Administrador de Finques entenem l’exercici de la professió sota els valors fonamentals d’excel·lència en el servei, proximitat al client i amb l’ús de les noves tecnologies.

El respecte pels companys de professió que intervenen en la defensa d’interessos contraposats amb els dels nostres clients i màxim respecte per les normes ètiques i deontològiques de la professió més exigents.

Les instal·lacions del despatx ubicades al centre de la ciutat de Vic han de permetre un accés ràpid i directe als nostres clients. Actualment, s’està portant la gestió de l’Administració de Finques a diferents províncies de Catalunya, Barcelona i Girona, a les comarques d’Osona, el Vallès Oriental, la Selva, etc.

Els valors fundacionals dels despatx els compartim dia rere dia amb els nostres col·laboradors i clients i participem constantment amb la nostra comunitat en projectes socials, de suport a les entitats i de responsabilitat social.

Skip to content