Serveis


SOM ESPECIALISTES EN DRET PENAL I PROPIETAT HORITZONTAL

Tots els serveis que oferim a Navarro&Enrich.

Defensa jurídica

Navarro&Enrich es un equip jurídic d’assessorament i acompanyament en les diverses àrees jurídiques tant per a empreses com per a particulars, especialment en les àrees patrimonials, societàries, tributaries, civils y penals.

La defensa jurídica és una de les parts més importants del nostre despatx. La nostra àmplia experiència ens converteix en un dels despatxos de la comarca d’Osona amb més casos gestionats.

Compliance. Tanmateix col·laborem amb l’empresa en tots aquells assumptes que requereixen un assessorament en l’àmbit jurídic per tal de garantir el compliment de les normatives i lleis i la previsió de futurs incompliments, faltes o greuges front de tercers o de l’administració.

D’entre totes les àrees jurídiques però, distingim quatre àmbits on de forma destacada i especialitzada sobresortim i marquem la diferència:

Dret Penal

La defensa i acusació de tot tipus de delicte es una àrea d’expertesa en la que cal molta experiència i perícia tècnica, i tenir un sisè sentit que ha de permetre preservar i gestionar circumstàncies particulars molt delicades.

Concretament el soci i fundador del despatx, Jordi Navarro i Boixader és especialista en dret penal qui va ser director des de un inici  i professor de dret penal de l´Escola de pràctica jurídica Joan Dou i Blancafort amb una llarga trajectòria en l’àmbit específic havent efectuat tasques en tots els nivells judicials, des de instrucció al Tribunal Suprem, fins a delictes lleus (abans faltes) a delictes per homicidi i assassinat davant el Jurat Popular.

A més de ser habitual tertulià i participant a debats especialitzats i un referents per molts dels professionals d’aquesta àrea jurídica a Catalunya i a la nostra comarca en particular.

Civil i Administratiu

Aquestes dues àrees del dret son segurament les més habituals i que formen part d’una extensa carpeta de la gestió i assessorament jurídic en multitud de circumstàncies i tràmits.

Així, a Navarro&Enrich ens ocupem de temes de família com ara separacions, divorcis, capítols matrimonials, modificacions de sentències, reclamacions,  modificacions extincions de pensions d´aliments, etc.

Altres assumptes també d’un alt impacte personal i familiar com ara incapacitacions, tuteles, herències, etc.

En l’àmbit econòmic com reclamacions de quantitat (reclamacions impagats, factures no pagades), dret bancari (targes revolving, hipotecaris, execucions de préstecs…), extincions de contracte, desnonaments, precaris, etc.

Dret de la circulació, accidents de tot tipus i reclamació de la seva responsabilitat civil, així com la defensa dels mateixos en tots els àmbits.

Des de Navarro&Enrich ens ocupem de reclamar i defensar als particulars davant l´administració en tots els seus àmbits i reclamar contra la mateixa els danys i perjudicis que corresponguin

Social

En l’àmbit social a Navarro&Enrich assessorem i acompanyem als nostres clients des de un inici i fins el final del procés.

El dret laboral o dret del treball engloba un conjunt de normes jurídiques que garanteixen el compliment dels drets i les obligacions de les parts involucrades en una relació de treball:

 • Faltes i sancions.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Accidents de treball.
 • Invalideses i altres prestacions de la Seguretat Social (atur, jubilació, viduïtat…).

Tan mateix realitzem per l’empresa l’assessorament, preparació i redacció de contractes específics dins de l’empresa (p.e. alta direcció i càrrecs de responsabilitat), així com de la redacció de clàusules especials dels contractes laborals o sobre les implicacions de les operacions mercantils de reorganització empresarial, transmissions i successions d’empreses.

A Navarro&Enrich pot tenir l’assessorament preventiu i negociació en conflictes amb treballadors (acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat, etc.) assistint i representant l’empresa en els preceptius actes de conciliació.

Propietat horitzontal

Una de les principals àrees d’activitat del despatx Navarro&Enrich es l’àrea de la gestió i administració de finques, on realitzem les activitats de:

 • Administració de Comunitats de Propietaris
 • Constitució de la Comunitat de Propietaris
 • Redacció i/o modificació d’Estatus
 • Assessorament i assistència jurídica

Actualment disposem d’un despatx específic per la gestió i administració de finques. El nostre titular Xavier Enrich i Gelabert, advocat i administrador col·legiat,  compta amb més de 25 anys d’experiència i solvència en aquesta activitat on ens fem càrrec de tota la gestió i tràmits: constituïm, gestionem i administrem la Comunitat de Propietaris i que vetllem de forma seriosa, responsable i constant pel seu bon funcionament.

Les nostres dades son la nostra principal acreditació. Actualment gestionem més de 130 comunitats de propietaris.

Disposem d’un equip de gestió complert, expert i sensible amb les necessitats dels propietaris, del conjunt de les comunitats i del tipus de circumstancies que envolten aquests col·lectius.

Estem en aquesta activitat per vocació i per què creiem que la seva professionalització és la clau per un teixit social cohesionat i en convivència. Per nosaltres “La Comunitat és Casa Vostra i Nosaltres ens en Cuidem

Mercantil i societari

Navarro&Enrich assessora i porta el seguiment jurídic de tota classe d’entitats mercantils a nivell nacional i d’una forma propera i treballant colze a colze amb l’empresa.

Conscients que la problemàtica de l’assessorament mercantil de cada empresa és diferent, el nostre servei jurídic està pensat per a adaptar-se a les necessitats de cada empresa: constitucions, redacció d’estatuts i de contractes de naturalesa mercantil, transformacions de societats, resolució d’expedients de fallida i suspensió de pagaments, concursos de creditors, etc.

El despatx Navarro&Enrich compta amb prestigi i una llarga experiència pràctica en la creació de noves empreses en les ares:

Societari:

 • Constitució de tota mena de societats mercantils i modificacions d’estatuts socials.
 • Reestructuracions Societàries: transformacions d’entitats mercantils, reestructuracions de grups, mitjançant operacions de fusió, escissió, etc.).
 • Dissolucions i liquidacions de societats.
 • Acords entre socis i / o accionistes.
 • Gestió dels llibres societaris.
 • Seguiment Jurídic de la Societat (control de venciment de càrrecs, poders, dipòsit dels comptes anuals, etc.).

Contractual:

 • Compravendes d’Empreses (societats, branques d’activitat, actius).
 • Anàlisi, redacció i negociació de tota mena de contractes (contractes comercials, contractes d’agència, contractes de distribució, contractes de subministrament, contractes d’obra, condicions generals de contractació, etc.).
 • Compravendes d’immobles i contractes d’arrendament.

Empresa familiar:

 • Assessorament a grups empresarials familiars en tot el referent a la seva estructura, organització i successió i protocols familiars.