Montserrat Vilarrasa Montiel

Advocada

Llicenciada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007)

 • Advocada en exercici al col·legi d’advocats de Vic Col. 855 (2008), dedicació professional preferentment en dret Administratiu, Fiscal, Laboral – Seguretat Social, i Civil (2008- actualment).
 • Professora col·laboradora al Màster Universitari d’Advocacia (Dret del Treball) a la Universitat Oberta de Catalunya (2020- actualment).
 • Ponent en conferències sobre pensions i prestacions de la Seguretat Social.
 • Curs Fonaments Bàsics del Reglament General de Protecció de Dades.
 • Curs Impost de successions i donacions.
 • Curs sobre plantejament fiscal de l’herència.
 • Curs Llei 27/2011 de 5 d’agost sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.
 • Curs Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.
 • Curs d’Arrendaments Urbans.
 • Curs sobre Nacionalitat i estrangeria.
 • Advocada inscrita al torn d’ofici en àmbit civil i laboral (2016- actualment)
 • Col·laboradora com a advocada exercent a Navarro & Enrich Advocats, S.L.P. (2017- actualment) en matèries de Dret Civil, Laboral – Seguretat Social i Administratiu.