Jordi Navarro Boixader

Advocat

 • Llicenciat en dret U. C. de Barcelona (91);
 • Advocat en exercici al col·legi d’advocats de Vic Col. 527 (91), dedicació professional preferentment a Dret Penal , Social, Civil, Mercantil, Responsabilitat Civil i de circulació (91-2020).
 • Diputat de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Vic (93-04), i membre de les comissions de formació continuada, deontològica professional i emissió de dictàmens sobre impugnació de costes judicials.
 • Director i fundador de l’Escola de Pràctica Jurídica Joan Dou i Blancafort de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic (1994-2004).
 • Professor de Dret social a acadèmies d’àmbit privat (97).
 • Diploma de Dret Laboral i Seguretat Social (97).
 • Diploma de Prevenció de Riscos Laborals (97).
 • Diploma de Dret Processal Civil (2000).
 • Professor de Dret Civil i Penal de l’Escola de Pràctica Jurídica “Joan Dou i Blancafort” de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic en matèries relacionades amb el Dret Penal i Dret Civil.
 • Professor per formació del títol de Vigilants de Seguretat homologat per la Generalitat de Catalunya (13-17)
 • Ponent Jurista en conferències a diferents localitats sobre medi ambient, prevenció de riscos laborals, responsabilitat civil d’àmbit penal i dret d’estrangeria.
 • Administrador Concursal amb possessió del curs que habilita per exercir com a tal (2005).
 • Curs sobre la llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil.
 • Advocat inscrit al torn d’ofici i assistència al detingut (91-2020).
 • Col·laborador com advocat exercent al Bufet Torrents (91-95).
 • Advocat especialista en estrangeria (2010), violència sobre la dona (2010) fins l´actualitat.
 • Membre associat del Bufet Pi Costa Advocats Associats (95-99), amb dedicació preferencial a Dret Civil, penal, social i dret de circulació.

A partir de 1999, fundo el meu despatx professional