Eliminació de l’ús obligatori de les mascaretes en espais exteriors

El Reial Decret 115/2022, de 8 de febrer, va modificar l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de manera que les mascaretes van deixar de ser obligatòries a l’exterior a partir del passat dijous 10 de febrer.

Tan mateix, pel que fa a les Comunitats de Propietaris, val la pena aclarir en quins casos continua sent obligatori dur la mascareta i, per contra, en quins altres ja no és necessari el seu ús:

  • L’ús de la mascareta NO serà obligatori als espais oberts com són les zones enjardinades o de pas, piscines, pistes poliesportives i àrees infantils. Per tant, en cas que es celebri una junta de propietaris a l’aire lliure, no serà obligatori l’ús de mascareta, encara que si és recomanable en el cas que no es pugui garantir la distància mínima interpersonal entre els assistents.
  • L’ús de la mascareta continuarà sent obligatori als espais tancats com són els portals, escales, ascensors, trasters, garatges, gimnasos i sales multi usos així com durant el transcurs de la celebració d’una junta si aquesta se celebra en espai tancat.

Share this post

Skip to content