Serveis

Serveis

1.- Defensa Jurídica en tots els àmbits del dret: civil, penal, administratiu, laboral i de l´assegurança.

"NAVARRO & ENRICH ADVOCATS" compta amb un equip multidisciplinari integrat per professionals dedicats cadascun d'ells a un sector jurídic concret, havent recopilat d'aquesta manera, al llarg dels anys, una gran experiència en cadascun d'aquells àmbits relacionats. La defensa jurídica és una de les parts més importants del nostre despatx.

 

2.- Contractació en els àmbits mercantil, civil, administratiu, urbanístic, etc..

Ens ocupem de la redacció de tot tipus de contractes per regular les relacions jurídiques entre particulars i, també entre empreses. Inclou l'assessorament i la participació en les negociacions prèvies a la seva firma, gestions de tot tipus en registres públics, etc,..

 

3.- Dret Societari.

"NAVARRO & ENRICH ADVOCATS" assessora i porta el seguiment jurídic de tota classe d'entitats mercantils, oferint serveis com: constitucions, redacció d'estatuts i de contractes de naturalesa mercantil, transformacions de societats, resolució d'expedients de fallida i suspensió de pagaments, consursos, etc,... , comptant amb una llarga experiència pràctica en la creació de noves empreses.
Desde les nostres oficines ubicades a VIC, al Carrer Jacint Verdaguer, 16, 1er. Despatx 2., dedicades a l'assessorament jurídic, I'administració de finques, i composades per professionals de tots els àmbits (advocats, administradors de finques col•legiats, corredors d'assegurances, experts immobiliaris...): portem tot tipus de procediments laborals, fiscals, administratius, civils, penals, processals..., que comporten els serveis entre d'altres de confecció i tramitació de qualsevol tipus de documentació jurídica, presentació i seguiment de la concessió d'instàncies a l'Administració, sol•licituds de permisos administratius, confecció de tot tipus de contractes, assessorament i seguiment de plets en qualsevol àrea jurídica...
Complementat amb els nostres serveis en l'àmbit de la compra venda immobiliària, i l'assegurança.

 

A més NAVARRO & ENRICH ADVOCATS, ha estat creada per treballar en les activitats de la gestió i administració de finques, tant pel què fa referència a l'administració de comunitats de propietaris, l'administració de comunitats d'arrendaments, i l'àmbit de les assegurances immobiliàries, incloses totes les gestions d'assessorament complementàries a les activitats ressenyades.

La nostra filosofia és la constància en el bon servei i la seriositat en la nostra feina, intentant donar sempre les màximes facilitats als nostres clients, pensant sempre en treballar perquè el bon funcionament de la Comunitat de Propietaris sigui una realitat.

Desitjant poder prestar els nostres serveis a la seva entitat, des d'aquest moment, agraïm la confiança depositada, esperant poder comptar amb la seva col•laboració.

Menu Principal